info@omikron.be - Tel: +32 496 56 08 42

OMIKRON is the exclusive dealer of the worldfamous ecological treatment of swimming ponds, fishing lakes, fixed waters, water features, fountains, sources, drinking water for (farm)animals, rain water, proces water, surface water, aqua culture, eco-systemes, …

OMIPROX is the only hydrogen peroxyde (H2O2) who does not contain silver nitrate, phosphates, peracetic acid or other environment dangerous chemicals. After 24 hours you will only find back O2 and H2O from the original Omiprox and (blue)algues, dangerous virusses, faeces-bacteries, … are all destroyed.

OMIKRON is een exclusieve leverancier van ecologische waterbehandeling voor zwemvijvers, visvijvers, stilstaand water, siervijvers en fonteinen, bronnen, drinkwater voor (boerderij)dieren, regenwater, proceswater, oppervlaktewater, aquacultuur, ecosystemen, …

OMIPROX is het enige waterstofperoxide (H2O2) die geen zilvernitraat, fosfaat, perazijnzuur of andere milieu-onvriendelijke chemie bevat. Na 24 uren vindt u enkel nog O2 en H2O terug van de Omiprox en zijn draadalgen, schadelijke virussen, blauwalgen, faeces-bacteriën, … volledig afgestorven.

OMIKRON est un fournisseur exclusif de traitement d’eau écologique pour les piscines naturelles, viviers de poissons, étangs de fantaisie, fontaines, sources, l’eau potable des animaux (de ferme), eaux pluviales, eaux de processus, de l’aquaculture, systèmes écologiques, …

OMIPROX est le seul peroxyde d’hydrogène (H2O2) qui ne contient pas le nitrate d’argent, des phosphates, peracide acétique ou d’autres chemies dangereux pour l’environnement. Après 24 heures vous ne retrouvez que de l’O2 et H2O de l’Omiprox originale et les algues (aussi les bleus), les virusses dangereuses, bacteries des faeces, … sont toutes exterminé.

Voor een eenvoudig te beheren no-nonsense oplossing kunt u steeds bij ons terecht.
Samen bekijken we alle opties om ook voor u tot het gewenste resultaat te komen.

U bent ook steeds welkom om onze biologische zwemvijver te bezoeken.

Omikron (Ssolloss bv)
Grote Leiestraat 44
8570 Anzegem
BE 0898.593.548

Tel: +32 496 56 08 42
info@omikron.be